Copyright © 2023 Care for Charity. Alle rechten voorbehouden.    KVK: : 87590093

Periodiek geven via een schenkings-overeenkomst

Wist je dat met een schenkingsovereenkomst jouw gehele schenking (tot max €250.000,=) aftrekbaar is van de belasting?  In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat je met een vaste regelmaat eenzelfde bedrag schenkt voor minimaal vijf jaar. 
Er is geen minimum drempel (van 1 %) en geen maximum  (10%) aan aftrekbaarheid.
De gift is tot € 250.000,= aftrekbaar.
Afhankelijk van  je belastingtarief kan jouw voordeel in 2024 variëren van 19.07% (AOW tarief) tot 49,5% (hoogste schijf.
In deze overeenkomst kun je alleen toekomstige giften opnemen.  


Hoe werkt het?

- Om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel kun je via de belastingdienst een schenkingsovereenkomst       vinden, downloaden en printen, ondertekenen en naar ons opsturen. Scannen en  naar ons mailen kan natuurlijk ook.

- Wij voorzien deze overeenkomst vervolgens van een transactienummer en handtekening en sturen het formulier weer retour

- Daarna kan deze schenking worden opgegeven als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
Je hoeft deze overeenkomst niet in te leveren maar is wel van belang voor de stichting en jezelf bij  controle door de belastingdienst, bewaar de overeenkomst  daarom goed om deze zo nodig te kunnen verstrekken aan de belastingdienst.

Welke gegevens vul je vervolgens in op je belastingaangifte?

- Je kunt de schenking als aftrekpost opgeven voor de inkomstenbelasting onder 'persoonsgebonden aftrekposten'.

- Je vinkt in box 1 bij 'aftrekposten' giften aan.

- Bij 'bedrag van periodieke giften' vul je het bedrag van de schenking in.

- Bij transactienummer vul je het door ons opgegeven transactienummer in.

- Bij fiscaal (RSIN)nummer , vul je het RSIN nummer van Stichting Care for charity in:  864340229


Nog wat (extra) informatie over de schenkingsovereenkomst:

- Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI)  schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Je bent verplicht elk jaar hetzelfde bedrag te betalen.
- Looptijd van deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar,
- Bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of het vervallen van de ANBI status van Care for Charity, komt de verplichting te vervallen.
- Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partner? Dan moet ook hij/zij de overeenkomst ondertekenen.  (Op grond van Burg. wetboek: artikel 88 van boek 1)
-Voor meer informatie: kijk op de website van de belastingdienst.

.


Als je geïnteresseerd bent in deze manier van schenken maar je hebt nog vragen of wil één en ander nog even bespreken, neem dan contact met ons op via bovenstaand formulier (en geef dat in het bericht vak even aan), wil je liever telefonisch overleggen, voeg dan ook even je nummer toe zodat wij je kunnen bellen.