Op deze pagina vindt je alle informatie
betreffende onze ANBI status
en de daaraan gekoppelde publicaties.

Mobirise Website BuilderANBI status

Onze stichting is een door ANBI erkend goed doel, hierdoor is je gift aftrekbaar van de belasting.
Onze gegevens kun je vinden op het gepubliceerde formulier, via de link. (anbi logo)
Anbi

Beleidsplan

Volgens de richtlijnen van ANBI  is ons beleidsplan beschikbaar,
je kunt het vinden via de link. (logo)
Financieel verslag 2023 (en 2022)

Voor de balans en voor het baten/lasten overzicht klik op de link.
Verslag van onze activiteiten in 2022

2022,  Het jaar waarin onze stichting is opgericht. 
Hier kun je een globaal verslag vinden over de activiteiten in het eerste (half)jaar van de stichting en wat daaraan vooraf ging.
Copyright © 2023 Care for Charity. Alle rechten voorbehouden.    KVK: : 87590093